index/     nauka/     szkoła Janka/     publikacje/

 

Naturalna metoda poznawania Go


        Dziękuję panu Yasuda Yasutoshi za możliwość uczestniczenia w Jego lekcjach Atari-Go i świeże spojrzenie na problem uczenia dzieci.

Streszczenie.


        W pracy omówiona jest metoda uczenia dzieci w pierwszym etapie kształcenia, umownie kończącym się pełnym zrozumieniem jego reguł i umiejętnością ich zastosowania w praktycznej grze. Metoda jest kontynuacją Atari-Go : sposobu popularyzacji Go stosowanego przez pana Yasuda Yasutoshi (9 dan, Nihon-Kiin). Wypracowana i sprawdzona w praktyce, jest naturalną drogą poznawania Go, nauczyciel zapoznaje dzieci jedynie z naturalnymi, łatwymi do zrozumienia regułami zabijania kamieni, a pozostałe pojęcia i reguły poznawane są przez uczniów w procesie nauczania jako naturalna konsekwencja tych najprostszych reguł. Metoda kładzie nacisk na samopoznawanie Go przez uczniów i wzajemną ich rywalizację od początku procesu kształcenia Podkreślona jest wygoda metody przy kształceniu dużych grup dzieci oraz możliwość prowadzenia lekcji przez osoby o niewielkim zaawansowaniu w Go.
        Metoda i sposoby jej realizacji są wynikiem zarówno moich doświadczeń ogólnopedagogicznych, jak i kilkunastoletniej praktyki w uczeniu Go dzieci.
        Pokrótce omówione są również inne, często stosowane metody ułatwiające pierwszy etap nauczania Go, przedyskutowane są ich zalety i wady. Jan Lubos, grudzień 2000