Instrukcja użytkowania zegara Inga

Ustawianie zegara
 1. Podnieś przykrywkę, aby odsłonić przyciski.
 2. Jeżeli w czasie ustawiania coś się nie uda, najlepiej wyłączyć zegar (OFF) i włączyć ponownie (ON).
 3. Wcisnij czarny i biały przycisk (ENG) - zegar będzie gadał po angielsku (w przeciwnym razie gada po chińsku). Suwak z boku służy do regulowania głośności tego gadania.
 4. Włącz zegar (ON).
 5. Wciśnij SET.
 6. Wciśnij BT - ustawiamy czas podstawowy. Do ustawiania czasu służą duże przyciski (czarny i biały) po obu stronach zegara (PLAY/SET).
 7. Czarnym przyciskiem ustawiamy godziny.
 8. Białym przyciskiem ustawiamy minuty.
 9. Wyciśnij BT do pozycji RS - ustawiamy byo-yomi. Czas znowu ustawiamy dużymi przyciskami.
 10. Naciśnij raz czarny przycisk - ma być ustawione 1.
 11. Białym przyciskiem ustawiamy sekundy.
 12. Wyciśnij SET do pozycji RUN - zegar jest gotowy do gry.
 13. Zamknij przykrywkę.

Niestety po wyłączeniu zegara nie są pamiętane ustawienia - trzeba je ustawić ponownie. Po zakończeniu gry zegar się wyłącza przyciskiem ON/OFF.

Obsługa w czasie gry
 1. Po wykonaniu ruchu należy nacisnąć duży przycisk swojego koloru - przestanie biec twój czas, włączy się zegar Twojego partnera.
 2. Naciskając mały przycisk (przeciwnego koloru niż duży przycisk) możesz zobaczyć stan zegara Twojego partnera.
 3. Jeżeli trzeba zegar na chwilę zatrzymać, otwórz przykrywkę i wciśnij przycisk SET (nie ruszaj przycisku ON/OFF, bo całkowicie wyłączysz zegar i stracisz ustawienia). Po przerwie wyciśnij przycisk do pozycji RUN.