index/     ranking/     lista PSG/

 

Punkty postępu

Punktacja ta powstała, gdy często pojawiały się okazje wyjazdu na turnieje lub inne imprezy goistyczne sponsorowane przez organizatorów - najczęściej był to zwrot kosztów podróży, tanie noclegi, czasem bezpłatne wyżywienie. Początkowo korzystali z tego najlepsi gracze, jednak później została podjęta decyzja, żeby połowę miejsc przyznawać słabszym graczom, którzy ostatnio osiągnęli najszybszy postęp. Trzeba było to jakoś skodyfikować, uwzględniając fakt, że gracze o niższej sile awansują znacznie szybciej od graczy o wyższej sile, tak więc awans na wysoki stopień powinien być wyżej punktowany.
Powstała więc punktacja odzwierciedlająca te różnice. Oparta była o dawny system ewaluacji siły stosowany przez Wolfganga Kramarczyka, jednego z pierwszych organizatorów Go w Katowicach. Do ustalenia ostatecznych wartości punktowych wykorzystano dane statystyczne. W tej chwili trudno by mi było odtworzyć szczegółowy proces ustalenia wartości punktowych, przedstawiam więc tylko ostateczne wyniki.

 1. Za awans na określony stopień gracz uzyskuje podaną niżej liczbę punktów postępu, wraz z indeksem:
  Awans na:Liczba punktów:Indeks:
  7 dan 833 5
  6 dan 500 5
  5 dan 333 5
  4 dan 238 4
  3 dan 179 3
  2 dan 139 2
  1 dan 111 2
  1 kyu 91 2
  2 kyu 76 2
  3 kyu 64 2
  4 kyu 55 2
  5 kyu 48 2
  6 kyu 42 2
  7 kyu 37 2
  8 kyu 33 2
  9 kyu 29 2
  10 kyu 26 2
  11 kyu 24 2
  12 kyu 22 2
  13 kyu 20 2
  14 kyu 18 2
  15 kyu 16 2
  16 kyu 14 2
  17 kyu 12 2
  18 kyu 10 2
  19 kyu 8 2
 2. Jeżeli w chwili awansu gracz ma jakieś punkty postępu, uzyskane punkty dodaje się do już posiadanych. Podobnie uzyskany indeks dodaje się do już posiadanego indeksu, jednak wartość indeksu nie może być wyższa od 5.
 3. W przypadku awansu "z przeskokiem" sumuje się punkty i indeksy z kolejnych awansów (z ograniczeniem maksymalnej wartości indeksu do 5). Np. awans z 6 na 4 kyu daje 48 + 55 = 103 punkty postępu oraz indeks 2 + 2 = 4.
 4. W przypadku, gdy awans nastąpił nie na podstawie listy promocyjnej - ale np. na podstawie decyzji nauczyciela, za datę awansu uznaje się datę ostatniej gry zarejestrowanej w systemie promocyjnym.
 5. Każdego pierwszego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po dacie awansu, obniża się uzyskany indeks o 1.
 6. Gdy indeks osiągnie zero, od następnego miesiąca obniża się sumę posiadanych punktów postępu według wzoru:
  PP = (PP-1 - 20) * 0.9
  czyli poprzednią wartość obniża się o 20, a uzyskany wynik obniża się o dalsze 10%, czyli mnoży przez 0.9. Tak uzyskany wynik zaokrągla się do najbliższej liczby całkowitej.
 7. Gdy suma punktów postępu osiągnie zero lub wartość ujemną, przestaje się je rejestrować.
Krzysztof Grabowski

    index/     ranking/     lista PSG/