index/     reportaże/     wyniki/     część 1/     część 2/     część 3/

 

XXV Międzynarodowy Warszawski Turniej Go

22-23.06.2002
Krzysztof Mroczek


Roman Pozaroszczyk


Krzysztof Urtnowski


Włodzimierz i Piotr Malinowscy


Michał Langner


Marcin Świerkot


Wojciech Jastrzębowski


Zwycięzca, Leszek Sołdan przyjmuje gratulacje od organizatora, Romana Pszonki

    index/     reportaże/     wyniki/     część 1/     część 2/     część 3/